Niezawodny transport i sprawna komunikacja

Wrocławska komunikacja zbiorowa
Wrocławska komunikacja zbiorowa jest w bardzo złym stanie.
Nie stanowi dzisiaj alternatywy dla ruchu samochodowego. Korki to jeden z największych problemów Wrocławia.

Zwiększenie budżetu

Zwiększymy środki wydawane na transport zbiorowy z obecnych 9% budżetu do
12%. W tej chwili MPK jest skrajnie niedofinansowane.

Program Tramwajowy

Zbudujemy tramwaj na Jagodno, Maślice, Ołtaszyn, Strachocin i Psie Pole. Przyspieszymy budowę tramwaju na Nowy Dwór i Popowice.

Nowe linie

Zaprojektujemy nowe linie na Oporów (przez Racławicką), Stabłowice, Muchobór, Różankę, Wojszyce (przez Borowską) i Bartoszowice.

Wymiana taboru

Wymienimy najstarszy tabor. Kupimy 140 niskopodłogowych i klimatyzowanych
tramwajów.

Reorganizacja

Powołamy do życia nową jednostkę zarządzającą transportem we Wrocławiu - Zarząd Transportu Miejskiego.

Remonty torowisk

Znacząco zwiększymy środki na remonty i utrzymanie torowisk. Ciągłe wykolejenia fatalnie wpływają na niezawodność komunikacji publicznej.

Kolej aglomeracyjna

Będziemy współpracować z samorządem województwa przy dalszej rozbudowie
systemu kolei aglomeracyjnej.

Obwodnica towarowa

Uruchomimy kolejową obwodnicę towarową na potrzeby obsługi ruchu pasażerskiego.

Współpraca

Doprowadzimy – przy współpracy z PKP – do przywrócenia wybranych połączeń kolejowych.

Wizja Zero

Stworzymy i zrealizujemy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Wdrożymy Wizję Zero – zero ofiar śmiertelnych wypadków komunikacyjnych.

Trasy rowerowe

Będziemy dalej rozwijać spójną sieć tras rowerowych (Traugutta, Sienkiewicza, Świdnicka, Widok).

Obwodnica towarowa

Uruchomimy kolejową obwodnicę towarową na potrzeby obsługi ruchu pasażerskiego.

Kładki pieszo-rowerowe

Zbudujemy nowe kładki pieszo-rowerowe łączące sąsiadujące osiedla.

Sygnalizacja świetlna

Zlikwidujemy zbędne sygnalizacje świetlne.

Inwestycje

Dokończymy budowę Obwodnicy Śródmiejskiej. Zbudujemy tzw. Łącznik Świebodzki łączący Grabiszyńską i Robotniczą.

Remonty ulic

Wyremontujemy ulice: Pomorską, Gajowicką, Komandorską, Zaporoską, Poznańską,
Kościuszki)
CZAS NA ZMIANĘ, IDZIE NOWE!
Przez najbliższych 5-10 lat Wrocław musi się stać miastem szczęśliwym - zielonym i bezpiecznym miejscem z czystym powietrzem, dobrze rozwiniętymi osiedlami, wyremontowanymi kamienicami i sprawnym systemem komunikacji.
System opieki żłobkowej i nowoczesna edukacja
Zieleń i polityka przestrzenna miasta